Univerza v Novi Gorici │ Foto: CasarsaTinta foto studio

Agencija skrbi za delovanje in razvoj sistema zagotavljanja kakovosti v slovenskem visokem in višjem šolstvu. Z akreditacijo, ki jo podeljuje, visokošolski zavodi in študijski programi izkazujejo veljavnost in ustrezno kakovost izobraževanja.

Bližnjice

Javne evidence

Seznam akreditiranih visokošolskih zavodov in študijskih programov ter evalviranih višjih strokovnih šol.

Seznam zadev v postopku

Seznam visokošolskih zavodov, študijskih programov in višjih strokovnih šol, ki so v postopku.