Public Records

List of accredited higher education institutions, study programmes and higher vocational colleges.

Drugi podatki o akreditiranih visokošolskih zavodih in študijskih programih so dostopni na podstrani Podatki o visokošolskih zavodih.

Javna evidenca akreditacij študijskih programov

Evidenca akreditiranih študijskih programov  (29. 1. 2024)


Javna evidenca akreditacij visokošolskih zavodov

Evidenca akreditacij visokošolskih zavodov  (29. 1. 2024)


Javna evidenca visokošolskega transnacionalnega izobraževanja

Visokošolsko transnacionalno izobraževanje (3. 10. 2023)


Javna evidenca o zunanjih evalvacijah višjih strokovnih šol

Javna evidenca o zunanjih evalvacijah višjih strokovnih šol (Junij 2021)


Načrti zunanjih evalvacij višjih strokovnih šol

Načrt za zunanje evalvacije višjih strokovnih šol za leto 2021

(Oktober 2020)