1. Domov
  2. /

Akreditacije in evalvacije v visokem šolstvu

V skladu z zakonodajo s področja visokega šolstva je izvajanje akreditacij in evalvacij temeljna dejavnost agencije. Zajema celovito in poglobljeno presojo kakovosti visokošolskih zavodov, višjih strokovnih šol in študijskih programov. Presoje izvajajo zunanji presojevalci iz registra strokovnjakov agencije, vključno s študenti, in tujimi presojevalci. Agencija ugotavlja, ali visokošolski zavod oziroma višja strokovna šola izpolnjuje standarde kakovosti po področjih presoje, ki izhajajo iz predpisov agencije.

Stran ureja: Zala Sečnik