Javne evidence

Seznam akreditiranih visokošolskih zavodov in študijskih programov ter evalviranih višjih strokovnih šol.

Drugi podatki o akreditiranih visokošolskih zavodih in študijskih programih so dostopni na podstrani Podatki o visokošolskih zavodih.

Javna evidenca akreditacij študijskih programov

Evidenca akreditiranih študijskih programov (30. 5. 2024)


Javna evidenca akreditacij visokošolskih zavodov

Visokošolski zavodi (30. 5. 2024)


Javna evidenca visokošolskega transnacionalnega izobraževanja

VTI (20. 6. 2024)


Javna evidenca o zunanjih evalvacijah višjih strokovnih šol

Javna evidenca o zunanjih evalvacijah višjih strokovnih šol (6. 3. 2024)


Javna evidenca sprememb študijskih programov

Spremembe ŠP 2024/2025 

Spremembe ŠP 2025/2026

Spremembe ŠP vsa leta (10. 7. 2024)


Načrti zunanjih evalvacij višjih strokovnih šol

Načrt za zunanje evalvacije višjih strokovnih šol za leto 2023

Načrt za zunanje evalvacije višjih strokovnih šol za leto 2024

(September 2022)