1. Domov
  2. /
  3. Akreditacije in evalvacije v visokem šolstvu
  4. /

Zunanja evalvacija višjih strokovnih šol

Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu v postopkih zunanjih evalvacij višjih strokovnih šol presoja doseganje standardov kakovosti v skladu z Merili za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol.

V postopku zunanje evalvacije višje strokovne šole je delo skupine strokovnjakov podobno kot pri podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda, prav tako tudi postopek do izdaje končnega evalvacijskega poročila.

Evalvacijski obisk je obvezen, področja presoje so enaka, vendar mora skupina strokovnjakov upoštevati posebnosti šole ter pozornost posvetiti praktičnemu izobraževanju študentov oziroma povezanosti šole z delodajalci, kar je ena od bistvenih značilnosti višješolskega študija.

Merila za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol so dostopna tukaj.


Vloga za zunanjo evalvacijo (KLIK)

Vloga za zunanjo evalvacijo višje strokovne šole mora biti pripravljena v skladu z ZViS in Merili za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol. Vsi predpisi, ki jih agencija uporablja pri svojem delu, so na voljo tukaj.

Izpolnjena mora biti v elektronski obliki in elektronsko podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom, ki ga mora vlagatelj poprej registrirati v varnostni shemi. Priloge se pripnejo na elektronski obrazec v elektronski obliki.


Tekoči postopki, evidence in ključni podatki o višjih strokovnih šolah (KLIK)

Seznam višjih strokovnih šol, ki so v postopku, je dostopen na tej povezavi. NAKVIS vodi tudi javno evidenco že evalviranih višjih strokovnih šol, ki je dostopna na tej povezavi.

Ključni podatki o višjih strokovnih šolah so na voljo tukaj. Na tem mestu najdete tudi mnenja sveta NAKVIS in poročila skupine strokovnjakov.


Obrazec za zunanjo evalvacijo višje strokovne šole


Načrti zunanjih evalvacij višjih strokovnih šol

Načrt za zunanje evalvacije višjih strokovnih šol za leto 2023 Načrt za zunanje evalvacije višjih strokovnih šol za leto 2024Načrt za zunanje evalvacije višjih strokovnih šol 2021-2025


Seznam pogostih vprašanj in odgovorov, ki jih prejemamo s strani deležnikov, najdete tukaj.