1. Domov
  2. /

Delitev znanja in izkušenj DOBE pri izvajanju izobraževanja na daljavo

DATUM OBJAVE: 20. marca 2020

Še kak dober mesec nazaj nismo mogli niti slutiti, da bodo za vse slovenske izobraževalne ustanove nenadoma nastopile okoliščine, ko bo izobraževalni proces mogoče izvajati le na daljavo.

Izvajanje izobraževanja na daljavo je zahteven proces in njegovo nenadno uvajanje postavlja izobraževalne ustanove in nosilce pedagoškega procesa pred številne izzive. Na eni strani so to izzivi delovanja podpornih informacijskih sistemov, integracija ustreznih spletnih orodij in pripomočkov za delo na daljavo, na drugi strani so izzivi ustrezne pedagoške implementacije izobraževanja na daljavo, kar je za doseganje učnih izidov študentov še bolj pomembno kot sami tehnični vidiki. 

Na DOBA  Fakulteti Maribor  že 17 let uspešno izvajamo DOBIN model online študija. Izvajamo najzahtevnejši model e-izobraževanja, in sicer v celoti spletno podprto učenje – online učenje. S sodobnimi pedagoškimi pristopi, sodobnimi oblikami preverjanja in ocenjevanja znanja ter s celostno podporo študentom zagotavljamo visoko aktivnost študentov, doseganje učnih izidov in razvoj kompetenc, skladnih s študijskimi programi.

DOBIN model online študija sledi mednarodnim standardom kakovosti online izobraževanja. Zanj smo kot edina institucija v jugovzhodni Evropi prejeli tudi dve mednarodni akreditaciji kakovosti: UNIQUe EFQUEL in EOCCS EFMD. Za podporo izvajanju 100 % online izobraževanja na fakulteti skrbi tim 19 strokovnih sodelavcev.

Model nenehno dograjujemo in inoviramo v skladu z najnovejšimi spoznanji pedagogike in visokošolske didaktike ter razvojem sodobnih tehnologij. Na DOBA Fakulteti študira  online  1078 študentov, ki delajo in živijo v 46 državah sveta.Online poučuje 87 visokošolskih učiteljev  in 98 online mentorjev.

V  letih izvajanja online študija smo pridobili izjemne izkušnje in razvili odličen know-how na področju izvedbe online študija kot oblike študija na daljavo s poudarkom na uvajanju učinkovitih pedagoških praks ter oblik in načinov online poučevanja in učenja.

Zavedamo se, da sta v tej izjemni situaciji pomoč in sodelovanje izjemnega pomena. Tako bi radi seznanili visokošolske zavode, da v kolikor menijo, da so jim naše izkušnje in znanje lahko v pomoč pri izvajanju študija na daljavo, smo jim po svojih najboljših močeh na voljo.

Kontaktirajo lahko Ireno Amič Ravnik, direktorico študijskih programov  na DOBA Fakulteti, irena.amic@doba.si

Avtor: DOBA