1. Domov
  2. /

Akt o spremembah in dopolnitvah Meril za akreditacijo

DATUM OBJAVE: 20. januarja 2020

V Uradnem listu št. 3/2020 je bil objavljen Akt o spremembah in dopolnitvah Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, ki je začel veljati 18. 1. 2020.

Ključni poudarki predpisa, ki ga je svet NAKVIS sprejel po dolgotrajnem usklajevanju z deležniki, se nanašajo na uvedbo novega 49. a člena meril (poročilo o napredku), dopolnitev besedila v zvezi z minimalnimi raziskovalnimi standardi ter pogoji za mentorstvo za študijske programe 3. stopnje, opredelitev novega roka in določenih izjem glede izpolnjevanja teh standardov ter druge manjše tehnične popravke.

Akt o spremembah in dopolnitvah Meril za akreditacijoMerila za akreditacijo (NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO)

Ta in ostali aktualni predpisi agencije so objavljeni tudi na podstrani Akti in zakonodaja.