1. Domov
  2. /

Akt o spremembah in dopolnitvah Poslovnika o delu sveta NAKVIS

DATUM OBJAVE: 28. oktobra 2022

Svet agencije je na svoji 181. seji 20. 10. 2022 obravnaval in sprejel Akt o spremembah in dopolnitvah poslovnika o delu sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, ki natančneje določajo postopek njegovega dela. Akt o spremembi in čistopis predpisa (uradno prečiščeno besedilo) sta dostopna na povezavi.