1. Domov
  2. /

Predlogi predpisov v javni obravnavi : Merila za akreditacijo

DATUM OBJAVE: 17. aprila 2020

Predlogi predpisov, ki so trenutno v pripravi na svetu Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. Objavljeni so z namenom javnost seznaniti z osnutkom predpisa in omogočiti podajanje predlogov in pripomb.

Skladno s tretjo točko prvega odstavka 10. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18) in četrto točko četrtega odstavka 7. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) objavljamo predlog predpisa (Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov), ki je trenutno v pripravi na svetu Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljnjem besedilu: svet agencije):

Merila (neuradno prečiščeno besedilo z označenimi spremembami)

Spremembe se nanašajo na Evro-sredozemsko univerzo (EMUNI). Slednja je bila ustanovljena z 10.a členom Zakona o visokem šolstvu kot univerza oziroma kot zveza univerz in kot taka uživa poseben status. Da bi EMUNI lahko akreditiral in izvajal lastne študijske programe, je potrebno postopek opredeliti v Merilih za akreditacijo in zunanjo evalvacijo študijskih programov in visokošolskih zavodov.


Trenutno veljavno različico predpisa najdete tukaj.

Veseli bomo vsake vaše pobude, mnenja ali pripombe na zgoraj naveden predlog Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, ki jih lahko posredujete na naslov info@nakvis.si.

Rok za pripombe: 8. 5. 2020

 

PRAVNO OPOZORILO

Svet agencije opozarja, da gre pri navedenem predpisu za predlog predpisa, glede katerega svet agencije ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogu navedenega predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa.