1. Domov
  2. /

Predsednik Rektorske konference in svet NAKVIS za nadaljevanje in krepitev sodelovanja

DATUM OBJAVE: 27. februarja 2019

Februarske seje sveta NAKVIS se je udeležil tudi predsednik Rektorske konference Republike Slovenije prof. dr. Danilo Zavrtanik. V razpravi je bila izpostavljena pomembnost nadaljnjega sodelovanja med NAKVIS in univerzami ter skupnega razumevanja pomena kakovosti.

Ključne teme razprave so se dotikale predvsem minimalnih standardov za izvolitev v naziv, informacijskega sistema eNakvis in internacionalizacije slovenskega visokega šolstva. Vsi navzoči so se zavezali, da bodo tudi v naprej tesno sodelovali in podpirali skupno reševanje težav v dobro celotnega visokošolskega prostora.