1. Domov
  2. /

Samoevalvacijsko poročilo NAKVIS (2020 – 2022)

DATUM OBJAVE: 30. januarja 2023

Na spodnji povezavi je dostopno Samoevalvacijsko poročilo agencije za obdobje 2020-2022, ki je pripravljeno kot podlaga za tretjo zunanjo presojo skupine strokovnjakov Evropskega združenja agencij za kakovost v visokem šolstvu (ENQA). Pri pripravi samoevalvacijskega poročila so sodelovali zaposleni, člani sveta agencije in predstavniki zunanjih deležnikov.

Samoevalvacijsko poročilo je skupina za samoevalvacijo pripravila v nekoliko drugačni strukturi kot pretekla leta. To je posledica predvsem drugačne vrste presoje skupine strokovnjakov ENQA. Namen usmerjene zunanje presoje agencije je pregled ciljnih področij delovanja agencije, predvsem ugotovljenih delnih skladnosti, bistvenih sprememb delovanja agencije od pretekle presoje ter aktualnih izzivov pri doseganju skladnosti z ESG.

Poudarek usmerjene presoje ENQA in tudi same samoevalvacije agencije je pomoč agenciji pri prizadevanjih za nenehno izboljševanje kakovosti njenega dela. Veselimo se tudi nadaljne razprave o izboljševanju našega dela, zato vas vljudno vabimo k branju in morebitnem odzivu!

Samoevalvacijsko poročilo NAKVIS (2020 – 2022)