1. Domov
  2. /

V letu 2019 začetek postopkov za podaljšanje akreditacije 12 visokošolskih zavodov

DATUM OBJAVE: 27. februarja 2019

Svet agencije je na decembrski seji leta 2018 sprejel Delovni in finančni načrt za leto 2019, ki med drugim vsebuje tudi načrt o predvidenih postopkih podaljšanj akreditacij visokošolskih zavodov. Teh je 12.

Delovni in finančni načrt za leto 2019 se začne z uvodnim delom, v katerem sta opisana notranja organizacija agencije ter povzetek ugotovitev samoevalvacijskega poročila za leti 2016 in 2017. Nadaljuje se z načrtom akreditacij in evalvacij visokošolskih zavodov, višjih strokovnih šol in študijskih programov v letu 2019 ter seznamom vzorčnih evalvacij študijskih programov. Slednje je zakonska novost, vzorčne evalvacije so namenjene pomoči in spodbujanju zavodov in šol k stalnemu presojanju in izboljševanju predvsem izobraževalne, strokovne, umetniške in znanstveno-raziskovalne dejavnosti. Sledi akcijski načrt, sestavljen ob upoštevanju strateških ciljev in vrednot agencije ter področij presoje po poslovniku kakovosti. Povezava z izhodišči teh dveh dokumentov omogoča vsebinsko analizo strateških ciljev. Dokument zaključuje načrt finančnih in kadrovskih virov.

Spodnja tabela prikazuje načrtovane postopke podaljšanj akreditacij visokošolskih zavodov. Med 12 predvidenimi visokošolskimi zavodi za leto 2019 so tudi 3 univerze.

1. Univerza v Ljubljani
2. Univerza na Primorskem
3. Nova univerza
4. Akademija za vizualne umetnosti
5. ALMA MATER EUROPAEA – Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana
6. B&B Visoka šola za trajnostni razvoj
7. Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod, pridružena članica Univerze na Primorskem
8. MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana
9. Podiplomska šola ZRC SAZU
10. Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj
11. Visoka šola za proizvodno inženirstvo
12. Visoka šola za varstvo okolja

 

Delovni in finančni načrt za leto 2019