1. Domov
  2. /

Poročila in analize

POROČILA STROKOVNJAKOV AGENCIJE SO POMEMBEN VIR O STANJU KAKOVOSTI IN RAZVOJA NA POSAMEZNEM VISOKOŠOLSKEM ZAVODU, S KATERIMI SI LAHKO JAVNOST IN PREDVSEM ŠTUDENTJE POMAGAJO USTVARITI VTIS O PREDNOSTIH IN POMANJKLJIVOSTIH POSAMEZNEGA ZAVODA, ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA ALI ŠOLE . Z NADALJNJIM RAZISKOVALNIM IN ANALITIČNIM DELOM ŽELIMO DELO STROKOVNJAKOV, ZAVODOV IN ŠOL ŠE RAZČLENITI IN NADGRADITI. DA PA BI AGENCIJA LAHKO URESNIČILA VSE CILJE IN NALOGE, KI JIH IMA PO ZAKONU, MORA V SAMOEVALVACIJSKIH POSTOPKIH NAJPREJ POSKRBETI ZA RAZVIJANJE IN IZBOLJŠEVANJE LASTNEGA SISTEMA KAKOVOSTI.

Stran ureja: Gregor Rebernik