Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana
Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
mps.si
Raziskovalna dejavnost: SICRIS
Informacije glede vpisa: Spletni portal eVŠ
Uvrstitve na mednarodnih lestvicah: Webometrics (5130), uniRank
Druge uporabne povezave: Študentska organizacija Slovenije (študentski kažipot), Študentska svetovalnica (pravno-socialna vprašanja študentov), Dijaški svet (informativni portal)

Sklep sveta agencije: Podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda 141. seji dne 20. 6. 2019.
Datum poteka akreditacije: 30. 9. 2024.

Odločba o podaljšanju akreditacije zavodaPoročilo o podaljšanju akreditacije zavoda


Tabela: Študijski programi – sklepi sveta agencije in poročila strokovnjakov

Študijski programStopnja, vrstaSklep svetaPoročilo strokovnjakov
Nanoznanosti in nanotehnologije2.93. seja, 17.9.2015Podaljšanje akreditacije
Senzorske tehnologije3.94. seja, 15.10.2015
188. seja, 16.3.2023
Prva akreditacija
Vzorčna evalvacija
Nanoznanosti in nanotehnologije3.129. seja, 21.6.2018Podaljšanje akreditacije
Informacijske in komunikacijske tehnologije3.129. seja, 21.6.2018Podaljšanje akreditacije
Ekotehnologije3.129. seja, 21.6.2018Podaljšanje akreditacije
Informacijske in komunikacijske tehnologije2129. seja, 21.6.2018Podaljšanje akreditacije
Ekotehnologije2.129. seja, 21.6.2018Podaljšanje akreditacije