1. Domov
  2. /

NAKVIS gosti konzorcij univerz iz Kosova in Albanije; projekt Erasmus+

DATUM OBJAVE: 21. junija 2024

Med 20. in 21. 6. 2024 smo v sklopu Erasmus+ CBHE projekta QA SURE na agenciji gostili konzorcij univerz iz Kosova in Albanije. Obisk je bil namenjen poglobljenemu spoznavanju sistemov kakovosti v visokem šolstvu, tako na nacionalni ravni kot na drugih relevantnih primerih institucionalnega nivoja.

Predstavniki konzorcija so obiskali Nacionalno agencijo za kakovost v visokem šolstvu in Mednarodno fakulteto za družbene in poslovne študije v Celju, ki je partner projekta. Na agenciji smo gostom predstavili slovenski sistem zunanje presoje kakovosti, s poudarkom na  akreditacijskih in evalvacijskih postopkih, tematskih analizah, informatizaciji postopkov kakovosti in mednarodnem delovanju agencije. Direktor agencije, dr. Franci Demšar, je gostom predstavil svojo nedavno izdano knjigo z naslovom ”Transparentnost v znanosti in učinek na javno politiko” (Transparency in Science and the Effects on Public Policy), v kateri je poudarek na ključni vlogi, ki jo je transparentnost igrala pri oblikovanju in razvoju znanosti v zadnjih stoletjih, ter posledično krepitvi kakovosti v visokem šolstvu.

Tovrstni obiski so visokega pomena za vse vpletene deležnike, saj omogočajo izmenjavo informacij in primerov dobre prakse, pripomorejo k izboljšanju lastnega sistema kakovosti na različnih ravneh, hkrati pa prispevajo k vzpostavljanju sistemov kakovosti v državah, ki so na tem področju manj razvite. Mednarodno sodelovanje na tem nivoju je izrednega pomena pri razumevanju koncepta kulture kakovosti v visokem šolstvu, tako v EU kot tudi širše.