1. Domov
  2. /
  3. Mednarodno sodelovanje
  4. /

Mednarodni dokumenti

Agencija pri svojem delu upošteva in spremlja mednarodne dokumente in priporočila za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru.

Ključni mednarodni dokument za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru so Evropski standardi in smernice (ESG), ki zagotavljajo poenoteno razumevanje sistemov kakovosti med vsemi deležniki ter tako pomembno prispevajo k razvijanju nacionalnih visokošolskih sistemov zagotavljanja kakovosti v celotnem evropskem visokošolskem prostoru.

Poleg ESG agencija sledi tudi dokumentom in smernicam Evropskega register za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (EQAR), Evropskega konzorcija agencij (ECA) ter drugih mednarodnih združenj, ki spodbujajo razvijanje sistemov zagotavljanja kakovosti.

Standardi in smernice za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru

ESG standardi (2015)