1. Domov
  2. /

Pedagoška fakulteta

Tabela: Poročila strokovnjakov – Pedagoška fakulteta

Študijski program Stopnja, vrsta Sklep sveta Poročilo strokovnjakov
Inkluzivna pedagogika 2. 78. seja, 17.4.2014 Prva akreditacija
Študijski program za muzejsko-pedagoško izpopolnjevanje izpop. 80. seja, 19.6.2014 Prva akreditacija
Specialno pedagoško izpopolnjevanje za delo z izbrano skupino otrok s posebnimi potrebami izpop. 92. seja, 18.6.2015 Prva akreditacija
Dvopredmetni učitelj 1. UN 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Likovna pedagogika 1. UN 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Specialna in rehabilitacijska pedagogika 1. UN 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Socialna pedagogika 1. UN 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Logopedija in surdopedagogika 1. UN 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Razredni pouk 1. UN 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Predšolska vzgoja 1. VS 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Logopedija in surdopedagogika 2. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Poučevanje 2. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Predšolska vzgoja 2. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Specialna in rehabilitacijska pedagogika 2. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Socialna pedagogika 2. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje 2. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Kognitivna znanost 2. interdisc. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede 3. 104. seja, 15.9.2016 Podaljšanje akreditacije
Pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje izpopol. 113. seja, 18.5.2017 Podaljšanje akreditacije
Pedagoško andragoško izpopolnjevanje izpopol. 113. seja, 18.5.2017 Podaljšanje akreditacije