1. Domov
  2. /
  3. Akreditacije in evalvacije v visokem šolstvu
  4. /

Akreditacije in evalvacije v visokem šolstvu

Poglavitna naloga agencije je ugotavljanje, ali visokošolski zavodi poleg zakonskih določb izpolnjujejo Merila za akreditacijo oziroma dosegajo standarde kakovosti, določene v njih, ter druge predpise agencije.

Vrste akreditacij:

–       prva akreditacija visokošolskega zavoda
–       akreditacija študijskega programa
–       podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda
–       akreditacija sprememb visokošolskega zavoda

Zunanja evalvacija visokošolskega zavoda je obvezni del postopka podaljšanja akreditacije visokošolskega zavoda. Zunanja evalvacija se lahko izvede tudi kot izredna evalvacija. Agencija prav tako redno opravlja letne evalvacije vzorca študijskih programov.

V skladu s 3. odstavkom 32. člena Zakona o visokem šolstvu (ZViS) mora NAKVIS za regulirane poklice v postopku akreditacije pridobiti soglasje ministrstva, v katerega pristojnost sodi poklic, ki ga bo pridobil diplomant.

Vrste zunanjih evalvacij:

–       redna evalvacija visokošolskega zavoda,
–       izredna evalvacija visokošolskega zavoda,
–       izredna evalvacija študijskega programa,
–       evalvacija vzorca študijskih programov


Vloga za akreditacijo in zunanjo evalvacijo (KLIK)

Vloga za akreditacijo in zunanjo evalvacijo mora biti pripravljena v skladu z ZViS in Merili za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov. Vsi predpisi, ki jih agencija uporablja pri svojem delu, so na voljo tukaj.

Vloga mora biti izpolnjena v elektronski obliki in elektronsko podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom, ki ga mora vlagatelj poprej registrirati v varnostni shemi. Priloge se pripnejo na elektronski obrazec v elektronski obliki.


Tekoči postopki, evidence in ključni podatki o visokošolskih zavodih (KLIK)

Seznam visokošolskih zavodov in študijskih programov, ki so v postopku, je dostopen na tej povezavi. NAKVIS vodi tudi javno evidenco že akreditiranih visokošolskih zavodov in študijskih programov, ki je dostopna na tej povezavi.

Ključni podatki o visokošolskih zavodih in programih, ki jih izvajajo, so na voljo tukaj. Na tem mestu najdete tudi odločbe sveta NAKVIS in poročila skupine strokovnjakov.


Seznam pogostih vprašanj in odgovorov, ki jih prejemamo s strani deležnikov, najdete tukaj.


Vodnik po zunanjih presojah NAKVIS

Protokol komuniciranja v postopkih NAKVIS