1. Domov
  2. /
  3. Mednarodno sodelovanje
  4. /

Zunanje evalvacije agencije

Delovanje agencije se ocenjuje v postopkih zunanje evalvacije mednarodnih združenj, ki v skladu z mednarodnimi dokumenti spremljajo postopke in procese zagotavljanja kakovosti na agenciji.

Delo agencije se ocenjuje v postopkih zunanje evaluacij mednarodnih združenj, in sicer Evropske zveze za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (ENQA), Evropskega registra agencij (EQAR) ter Evropskega konzorcija agencij za visoko šolstvo (ECA).

V postopkih zunanjih evalvacij mednarodna združenja v skladu z mednarodnimi dokumenti, predvsem ESG, ocenjujejo delovanje agencij. S tem agencije za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru sledijo istim načelom in smernicam, procesi in postopki agencij pa morajo biti oblikovani tako, da ustrezajo namenu in zahtevam mednarodnih dokumentov. Glavni namen zunanjih evalvacij je neprestano izboljševanje dela agencije ter zagotavljanje neodvisnosti in odgovornosti do visokošolskih zavodov.

Evropska zveza za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (European Association for Quality Assurance in Higher Education) ENQA

Evalvacijsko poročilo ENQA (2023)


Evropski konzorcij za akreditacijo v visokem šolstvu (European Consortium for Accreditation in higher education) ECA

Poročilo ECA in ESU panela o delu NAKVIS (2013)


Evropski register agencij (European Quality Assurance Register for Higher Education) EQAR

Odločitev o vpisu NAKVIS v EQAR (2019)


Multilateralni sporazum za medsebojno priznavanje akreditacijskih odločb pri skupnih študijskih programih MULTRA

MULTRA poročilo (2013)