1. Domov
  2. /
  3. Mednarodno sodelovanje
  4. /

Tuji partnerji

Agencija spodbuja in razvija mednarodna partnerstva na področju zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu ter s partnerji razvija smernice, trende in dobre prakse.

Agencija je zavezana k najvišjim standardom kakovosti, ki izhajajo iz vpetosti v evropski in mednarodni prostor. Agencija spodbuja in razvija mednarodna partnerstva ter si prizadeva za promocijo sodelovanja med različnimi nacionalnimi agencijami na področju zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu, s čemer želi povečati svojo prepoznavnost v evropskem prostoru ter se ustrezno odzivati na trende, nevarnosti in priložnosti v spreminjajočem se globalnem okolju.

Agencija je, z namenom utrjevanja obstoječih vezi ter razvijanja novih oblik projektnega in mednarodnega sodelovanja, sklenila sporazume o sodelovanju z naslednjimi agencijami:

Sporazumi izkazujejo zavezo k učinkovitejšemu prenosu znanja o postopkih zagotavljanja kakovosti, izboljšanju internacionalizacije agencij, spodbujanju mobilnosti zaposlenih in strokovnjakov med agencijami, krepitvi kulture kakovosti in sodelovanja različnih projektih.