1. Domov
  2. /
  3. O agenciji
  4. /

Varstvo podatkov

Agencija osebne podatke, do katerih dostopa pri svojem delu, obdeluje v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov – GDPR in drugimi predpisi s področja osebnih podatkov.

25. maja 2018 se je začela neposredno uporabljati Uredba EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR), ki bo v veliki meri nadomestila določbe dosedanjega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) iz leta 2004. V skladu z določili 37. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov – GDPR je direktor imenoval podjetje

GDPR PLUS d.o.o., Poljanska cesta 19, 1000 Ljubljana, za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.

V primeru, da imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov ali bi želeli uveljavljati pravice, ki vam jih zagotavlja GDPR, lahko pooblaščeno osebo kontaktirate preko e-pošte dpo@nakvis.si.

Politika zasebnosti spletne strani NAKVIS

Upravljavec: Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), Miklošičeva c. 7, 1000 Ljubljana, telefon +386 1 400 5771.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov: dpo@nakvis.si (GDPR PLUS d.o.o.)

Ko obiščete spletno stran nakvis.si, za kratek čas, najdlje pa do konca seje, shranimo vaš IP naslov. Če naš sistem ugotovi, da ne izvajate nobenih dejavnosti, ki bi ogrozile delovanje naše spletne strani, se ta podatek samodejno izbriše.

V primeru, da naš sistem ugotovi, da izvajate aktivnosti, ki so očitno nezakonite ali očitno uperjene v smer onemogočanja delovanja spletne strani, se vaš IP naslov shrani trajno in ga naš sistem uvrsti na črno listo IP naslovov (“black list“) in vam posledično onemogoči nadaljnjo uporabo spletne strani.

Podrobneje

Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov: na podlagi lastnega zakonitega interesa (6(1)f člen Splošne uredbe) upravljavec osebne podatke obdeluje za namen varnosti spletne strani in preprečevanju nezakonitih aktivnosti na njej (denimo vdorov, nalaganje zlonamerne kode ipd.).
Kategorije uporabnikov: ponudnik gostovanja spletne strani in ponudnik varnostnih rešitev. Uporabniki osebne podatke obdelujejo izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca.
Osebni podatki se prenašajo v ZDA na podlagi standardnih pogodbenih klavzul (potrjene z odločitvijo Komisije št. 2010/87/EU), ki so vključene v pogodbo o obdelavi podatkov, ki smo jo sklenili s ponudnikom v skladu s členom 28 GDPR.
Rok hrambe: najdlje do konca seje (splošno pravilo) oz. trajno (za primere poskusa zlorab).
Pravice posameznikov: ugovor, dostop do podatkov, popravek, omejitev obdelave. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca.
Možnost pritožbe: zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Če nam pošljete pobudo ali priporočilo

Veseli smo vsake vaše pobude ali priporočila, saj s tem naše storitve postajajo še boljše in prijaznejše za naše stranke. Pobudo ali priporočilo nam lahko pošljete po navadni pošti ali pa svoj predlog oddate prek spletnega obrazca.

Na tej podlagi bo NAKVIS vaše osebne podatke obdeloval na podlagi komuniciranja z javnostmi, kar v tem kontekstu ne predstavlja naše javne naloge. Če bomo vaše priporočilo sprejeli v obravnavo, vas bomo o obdelavi osebnih podatkov dodatno obvestili, saj bo v tem primeru uporabljena druga pravna podlaga.

Podrobneje

Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov: na podlagi lastnega zakonitega interesa (6(1)f člen Splošne uredbe) upravljavec osebne podatke obdeluje za namen neobveznega komuniciranja z javnostmi. Če NAKVIS pobudo oz. priporočilo posameznika vzame v obravnave, je posameznik o tem predhodno obveščen, saj se uporabi druga pravna podlaga.
Kategorije uporabnikov: ponudnik gostovanja spletne strani in ponudnik varnostnih rešitev. Uporabniki osebne podatke obdelujejo izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca.

Rok hrambe: najdlje do konca seje (splošno pravilo) oz. trajno (za primere poskusa zlorab).
Pravice posameznikov: ugovor, dostop do podatkov, popravek, omejitev obdelave. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca.
Možnost pritožbe: zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Če se prijavite na na NAKVIS eNovičnik

Na NAKVIS e-Novičnik se lahko prijavite preko spletnega obrazca na naši spletni strani.

Od prejemanja eNovičnika se lahko kadarkoli odjavite s klikom na povezavo v prejetem e-sporočilu ali pa nas o tem obvestite po e-pošti.

Podrobneje

Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov: osebna privolitev, ki se lahko kadarkoli prekliče (6(1)a) člen Splošne uredbe) s klikom na povezavo v prejetem e-sporočilu.

Kategorije uporabnikov: ponudnik gostovanja spletne strani, ponudniki orodij za e-trženje.

Osebni podatki se prenašajo v ZDA na podlagi standardnih pogodbenih klavzul (potrjene z odločitvijo Komisije št. 2010/87/EU), ki so vključene v pogodbo o obdelavi podatkov, ki smo jo sklenili s ponudnikom v skladu s členom 28 GDPR.
Rok hrambe: do preklica privolitve.
Pravice posameznikov: preklic privolitve, dostop do podatkov, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenosljivost. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca. Odjava od e-novic (preklic privolitve oziroma ugovor) je možna kadarkoli s klikom na odjavno povezavo v prejetih e-novicah.
Možnost pritožbe: zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.