1. Domov
  2. /

O agenciji

AGENCIJA, KI JE BILA USTANOVLJENA LETA 2010, JE SAMOSTOJNA IN NEODVISNA USTANOVA. DELUJE PO NAČELIH STROKOVNOSTI, NEPRISTRANSKOSTI, ZAKONITOSTI IN POLITIČNE NEVTRALNOSTI TER V SKLADU S STANDARDI IN SMERNICAMI ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V EVROPSKEM VISOKOŠOLSKEM PROSTORU. KOT AKTIVNA ČLANICA MEDNARODNIH ZDRUŽENJ UTRJUJE UGLED IN VELJAVNOST SLOVENSKEGA VISOKEGA ŠOLSTVA V SVETU. AGENCIJO VODI IN PREDSTAVLJA DIREKTOR, SVET AGENCIJE JE ORGAN ODLOČANJA NA PRVI STOPNJI, PRITOŽBENA KOMISIJA PA JE PRITOŽBENI ORGAN. AGENCIJA JAVNO OBJAVLJA PREDPISE, ODLOČITVE IN POROČILA O SVOJEM DELU.

Stran ureja: Mateja Bajuk Malešič