1. Domov
  2. /
  3. O agenciji
  4. /

Pritožbena komisija

Pritožbena komisija je organ druge stopnje, ki odloča o pritožbah zoper odločitve sveta agencije v postopkih akreditacij visokošolskih zavodov in študijskih programov.

Pritožbeno komisijo imenuje svet agencije na podlagi javnega poziva. Pritožbeno komisijo sestavljajo trije člani, vsak član ima svojega namestnika. Člani izmed sebe imenujejo predsednika in namestnika predsednika. Namestnik nadomesti člana v postopkih odločanja v primeru njegove odsotnosti oziroma izločitve.

Pritožbeno komisijo Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu sestavljajo:

Pritožbena komisija
Člani Mandat Nadomešča
Uršula Habe Nagode, članica (predsednica) 20. 6. 2023 do 19. 6. 2027 mag. Robert Marolt
dr. Marko Novak, član (namestnik predsednice) 20. 6. 2023 do 19. 6. 2027 Tina Tratnik
Andreja Rakuša, članica 20. 6. 2023 do 19. 6. 2027 dr. Katarina Vatovec

Vstop za člane pritožbene komisije

Postopek in merila izbire članov pritožbene komisije NAKVIS
Poslovnik o delu pritožbene komisijeAkt o spremembah in dopolnitvah poslovnika o delu pritožbene komisije