Članstva

S članstvom v mednarodnih združenjih za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu agencija dokazuje skladnost svojega delovanja z evropskimi standardi in smernicami.

Agencija je polnopravna članica:

  • Evropskega združenja agencij za kakovost v visokem šolstvu EQAR;
  • Evropskega konzorcija za akreditacijo ECA; (član odbora – Klemen Šubic)
  • Srednje- in vzhodnoevropskega združenja agencij za kakovost v visokem šolstvu CEENQA; (predsednik – dr. Franci Demšar)
  • Mednarodnega združenja agencij za zagotavljanje kakovosti INQAAHE;
  • Evropskega združenja agencij za kakovost v visokem šolstvu ENQA.

Aktivno sodelovanje v izvršilnih odborih, generalnih skupščinah in delovnih skupinah združenj, ji omogoča sprotno spremljanje trendov in inovacij na področju zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu ter prenosu dobrih praks v slovenski visokošolski prostor. Organizacija in udejstvovanje na mednarodnih dogodkih, posvetih in konferencah agenciji omogoča zasledovanje vrednotam Evropskega visokošolskega prostora (EHEA), novim trendom, sledenju najnovejšim  smernicam ter prispeva h krepitvi kulture kakovosti.