1. Domov
  2. /
  3. O agenciji
  4. /

Zaposleni

Zaposleni so v skladu z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest razporejeni v tri sektorje: sektor za kakovost in mednarodno sodelovanje, sektor za analize in informatiko ter sektor za splošne zadeve. Zaposleni imajo v skladu z zakonom pooblastila za vodenje upravnega postopka.

dr. Franci Demšar ***       Direktorfranci.demsar@nakvis.si+386 1 400 5772

Klemen Šubic*Namestnik direktorjaPodročni sekretarklemen.subic@nakvis.si+386 1 400 5774

I. Sektor za kakovost in mednarodno sodelovanje

Gregor Rebernik *
vodja sektorja
Višji svetovalec področja Igregor.rebernik@nakvis.si+386 1 400 5778
Jožica Kramar * 
namestnica vodje sektorja
Področna sekretarka jozica.kramar@nakvis.si +386 1 400 5775
Anita Kajtazović *
namestnica vodje sektorja
Višja svetovalka področja II anita.kajtezovic@nakvis.si +386 1 400 5594
Nataša Kramar *Višja svetovalka področja Inatasa.kramar@nakvis.si+386 1 400 5779
Martina Mravlja * Višja svetovalka področja III martina.mravlja@nakvis.si +386 1 400 5782
Julija Uršič*Višja svetovalka področja IIjulija.ursic@nakvis.si+386 1 400 5589
Maruša Trobec*Področna svetovalka IImarusa.trobec@nakvis.si+386 1 400 5582
Špela Zakrajšek*Višja svetovalka področja IIspela.zakrajsek@nakvis.si+386 1 400 5581

II. Sektor za analize in informatiko

Maja Milas*
vodja sektorja
Področna sekretarkamaja.milas@nakvis.si+386 1 400 5773
Tatjana Debevec *
namestnica vodje sektorja
Področna sekretarkatatjana.debevec@nakvis.si+386 1 400 5777
Andrej Krček *
namestnik vodje sektorja
Višji svetovalec področja Iandrej.krcek@nakvis.si+386 1 400 5784
dr. Matjaž Štuhec * Področni sekretar matjaz.stuhec@nakvis.si +386 1 400 5787
Tatjana Horvat * Višja svetovalka področja III tatjana.horvat@nakvis.si +386 1 400 5785
Tilen HecoVišji svetovalec področja IItilen.heco@nakvis.si+386 1 400 5591
Filip Draženović*Področni svetovalec IIfilip.drazenovic@nakvis.si+386 1 400 5595

III. Sektor za splošne zadeve

Barbara Zupančič Kočar **
vodja sektorja
Področna sekretarkabarbara.zupancickocar@nakvis.si+386 1 400 5776
Mateja Bajuk Malešič * **
namestnica vodje sektorja
Področna sekretarkamateja.bajukmalesic@nakvis.si+386 1 400 5592
Snežana Mačar
namestnica vodje sektorja
Področna podsekretarkasnezana.macar@nakvis.si+386 1 400 5783
Zala Sečnik * ** Višja svetovalka področja Izala.secnik@nakvis.si+386 1 400 5597
Prudencija PeratPoslovna sekretarka VII/2prudencija.perat@nakvis.si+386 1 400 5771
Slađana TomićPodročna svetovalka Isladana.tomic@nakvis.si+386 1 400 5786

* Vodenje akreditacijskih postopkov na prvi stopnji
** Vodenje postopkov dostopa do informacij javnega značaja na prvi stopnji
*** Odločanje v postopku dostopa do informacij javnega značaja na prvi stopnji

Darila in javni uslužbenci - preberi več

Spoštovani!

Stranke želijo svoje zadovoljstvo v postopkih reševanja svojih vlog večkrat izraziti z obdarovanjem javnega uslužbenca ( oz. uradne osebe), le-ta pa je dolžan ravnati v skladu s 30. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20) ter Pravilnikom o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril (Uradni list RS, št. 106/21 in 110/21 – popr.).

Uradna oseba (tudi javni uslužbenec) in njegov družinski član (zakonec, otroci, starši, brat, sestra, posvojenec, posvojitelj, osebe, ki s posameznikom živijo v istem gospodinjstvu), ki opravlja javne naloge, ne sme sprejemati daril v zvezi z opravljanjem službe.

Izjeme od splošne prepovedni sprejemanja daril so naslednje:
• Uradna oseba ali njegov družinski član sme sprejeti protokolarno darilo, ki ne glede na vrednost postane last njegovega delodajalca. Kot protokolarna darila se štejejo darila, ki jih dajo domače ali tuje pravne ali fizične osebe ob službenih dogodkih.
• Uradna oseba (ne pa tudi njegov družinski član) sme prejeti darilo, ki se tradicionalno ali običajno izroča ob določenih dogodkih (kulturnih, slavnostih, zaključkih izobraževanja, ob praznikih) njegova vrednost pa ne sme presegati vrednosti 100 EUR, ne glede na obliko darila ali število darovalcev istega darila.

Če ne gre za darilo iz zgornjih dveh točk, je uradna oseba (tudi javni uslužbenec) dolžna darovalca opozoriti na prepoved sprejemanja daril in zavrniti ponujeno darilo, enako je dolžan zavrniti darilo tudi družinski član uradne osebe.

Uradna oseba ali njen družinski član ne sme sprejeti nobenega darila v zvezi z opravljanjem službe:
• če bi izročitev oziroma sprejem takšnega darila pomenila kaznivo dejanje (dajanje oziroma jemanje podkupnine, zloraba položaja itd.),
• če je to izrecno prepovedano po drugem zakonu ali na njegovi podlagi izdanimi predpisi,
• če se kot darilo izroča denar ali vrednostni papirji, darilni boni in drage kovine;
• če bi s sprejemanjem darila vplival ali ustvaril videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje nalog uradne osebe.

Subjekt javnega sektorja vodi seznam prejetih daril, ki vsebuje podatke o vrsti in ocenjeni vrednosti darila, darovalcu in drugih okoliščinah izročitve darila. V seznam daril se vpisujejo podatki o darilih, katerih vrednost presega 50 EUR. Subjekt javnega sektorja je seznam prejetih daril za uradne osebe, njihove družinske člane in protokolarnih daril dolžan posredovati KPK do 31.3. za preteklo leto.

Za spoštovanje določb veljavnih področnih predpisov se vam lepo zahvaljujemo.

Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril