1. Domov
 2. /
 3. O agenciji
 4. /

Strategija in notranja kakovost

Strateške cilje od leta 2021 do 2025 je določil direktor agencije v sodelovanju z vodji sektorjev in delavci sektorja za analize. Pri določanju ciljev so bili upoštevani samoevalvacijski izsledki agencije in priporočila strokovnjakov ENQA ob zunanji evalvaciji agencije. Strateški cilji so bili predstavljeni na več posvetih agencije z zunanjimi deležniki. Strategijo je podrobno obravnaval svet agencije na 156. seji 19. novembra 2020 in jo sprejel na 157. seji 17. decembra 2020.

Poslanstvo

Agencija skrbi za razvoj in delovanje sistema zagotavljanja kakovosti v slovenskem visokem šolstvu. Deluje vsebinsko in formalno odgovorno ter svetovalno do vseh deležnikov in udeležencev v terciarnem izobraževanju v skladu z evropskimi in svetovnimi smermi razvoja.

Vizija

Agencija bo s sistemom razvoja zagotavljanja kakovosti pripomogla k temu, da bo visoko šolstvo v Sloveniji izobraževalno in raziskovalno kakovostno, mednarodno prepoznavno, konkurenčno in enakovredno vključeno v svetovni visokošolski prostor.

Vrednote:

 • strokovnost (S)
 • transparentnost (T)
 • razvoj (R)

Strateški cilji:

 1. Sprejem zakona o kakovosti v visokem šolstvu (R)
 2. Izboljšanje presoje po standardih kakovosti in postopkov za akreditacije in evalvacije (S)
 3. Vsebinsko poglobljeno analitično delo na izbranih področjih (S)
 4. Vzpostavitev ažurnih baz podatkov o izbrani dejavnosti na visokošolskih zavodih (T)
 5. Sledenje ciljem trajnostnega razvoja (R)
 6. Poglobljeno mednarodno sodelovanje (S)
 7. Proaktivno komuniciranje (T)

Strateški razvoj Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu za obdobje od leta 2021 do leta 202Poslovnik kakovosti NAKVISKomunikacijski načrt NAKVIS