1. Domov
 2. /
 3. O agenciji
 4. /

Svet agencije

Svet agencije je po zakonu najvišji organ odločanja agencije. Člani sveta agencije delujejo strokovno, samostojno in neodvisno. Pri sprejemanju svojih odločitev upoštevajo načela preprečevanja konflikta interesov in načela nepristranskosti.

Poslovnik o delu sveta NAKVIS (uradno prečiščeno besedilo)

Dopolnitev poslovnika o delu sveta NAKVIS (marec 2024)

Dopolnitev Poslovnika o delu sveta NAKVIS (november 2023)

Dopolnitev Poslovnika o delu sveta NAKVIS (oktober 2022)

Dopolnitev Poslovnika o delu sveta NAKVIS (junij 2021)

Dopolnitev Poslovnika o delu sveta NAKVIS (oktober 2020)

Dopolnitev Poslovnika o delu sveta NAKVIS (marec 2020)

Dopolnitev Poslovnika o delu sveta NAKVIS (maj 2019)

Dopolnitev Poslovnika o delu sveta NAKVIS (marec 2019)

Dopolnitev Poslovnika o delu sveta NAKVIS (februar 2019)

Poslovnik o delu sveta NAKVIS (april 2018)

Konstitutivna seja sveta agencije je bila 14. 4. 2010.

Člani sveta NAKVIS
Člani Institucija, ki je imenovala člana:
dr. Boris Dular, predsednik sveta Reprezentativna združenja delodajalcev
dr. Marjan Mernik, namestnik predsednika sveta Rektorska konferenca
dr. Goran Turk Rektorska konferenca
dr. Klemen Širok Rektorska konferenca
dr. Sebastjan Kristovič Reprezentativno združenje samostojnih visokošolskih zavodov
dr. Branko Škafar Reprezentativno združenje višjih strokovnih šol
Jure Ciglar Reprezentativna organizacija študentov v sodelovanju s študentskimi sveti
David Bohar Reprezentativna organizacija študentov v sodelovanju s študentskimi sveti
Reprezentativni sindikati na področju visokega šolstva
dr. Julijana Kristl Vlada Republike Slovenije
dr. Peter Verovšek Vlada Republike Slovenije

Nekdanji člani sveta NAKVIS


Člani Institucija, ki je imenovala člana: Mandat
Dr. Andreja Kocijančič Rektorska konferenca 2010 – 2019
Dr. Lucija Čok Rektorska konferenca 2010 – 2016
Dr. Franc Čuš Rektorska konferenca 2010 – 2019
Dr. Aleš Rotar Reprezentativna združenja delodajalcev 2010 – 2019
Dr. Marko Novak Reprezentativno združenje samostojnih visokošolskih zavodov 2010 – 2013
Dr. Jernej Letnar Černič Reprezentativno združenje samostojnih visokošolskih zavodov 2013 – 2019
Dr. Rastko Močnik Reprezentativni sindikati na področju visokega šolstva 2010 – 2016
Dr. Aljaž Ule Vlada Republike Slovenije 2010 – 2013
Dr. Dušanka Janežič Vlada Republike Slovenije 2013 – 2019
Dr. Maja Makovec Brenčič Vlada Republike Slovenije 2010 – 2013
Dr. Karmen Kern Pipan Vlada Republike Slovenije 2013 – 2016
Dr. Monika Kalin Golob Vlada Republike Slovenije 2016 – 2018
Jelena Štrbac Nemec Vlada Republike Slovenije 2018 – 2019
Dr. Anita Goltnik Urnaut Reprezentativno združenje višjih strokovnih šol 2010 – 2016
Miroslav Sarkičević Reprezentativna organizacija študentov v sodelovanju s študentskimi sveti 2010 – 2011
Jelena Štrbac Nemec Reprezentativna organizacija študentov v sodelovanju s študentskimi sveti 2010 – 2012
Žiga Schmidt Reprezentativna organizacija študentov v sodelovanju s študentskimi sveti 2011 – 2013
Mitja Urbanc Reprezentativna organizacija študentov v sodelovanju s študentskimi sveti 2012 – 2014
Alen Brkić Reprezentativna organizacija študentov v sodelovanju s študentskimi sveti 2013 – 2018
Timotej Vitez Reprezentativna organizacija študentov v sodelovanju s študentskimi sveti 2015 – 2017
Seit Demiri Reprezentativna organizacija študentov v sodelovanju s študentskimi sveti 2017 – 2018
Mia Hočevar Reprezentativna organizacija študentov v sodelovanju s študentskimi sveti 2018 – 2019
Jaka Trilar Reprezentativna organizacija študentov v sodelovanju s študentskimi sveti 2018 – 2020
dr. Peter Purg Rektorska konferenca 2016-2022
dr. Mirko Pečarič Vlada Republike Slovenije 2019-2022
dr. Bruno Završnik Reprezentativni sindikati na področju visokega šolstva 2016-2022
dr. Ivan Svetlik Rektorska konferenca 2019-2022
Klemen Peran Reprezentativna organizacija študentov v sodelovanju s študentskimi sveti 2019-2022
Andrej Pirjevec Reprezentativna organizacija študentov v sodelovanju s študentskimi sveti 2020-2023


Za javnost dela sveta agencije je odgovoren predsednik sveta agencije.

Naloge sveta agencije so:

 • imenuje in razrešuje direktorja agencije,
 • imenuje in razrešuje člane pritožbene komisije in njihove namestnike,
 • določi postopke in merila za zunanje evalvacije in akreditacije, ECTS ter druga merila,
 • določi postopke in merila za zunanje evalvacije višjih strokovnih šol,
 • določi minimalne standarde za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih,
 • odloča o akreditacijah visokošolskih zavodov in daje soglasje k preoblikovanju visokošolskih zavodov,
 • odloča o akreditacijah študijskih programov in evalvacijah vzorca študijskih programov,
 • določi merila za uvrstitev strokovnjakov v register strokovnjakov za zunanje evalvacije in akreditacije,
 • imenuje skupine strokovnjakov za zunanje evalvacije in akreditacije,
 • določi postopke in merila za zagotavljanje kakovosti delovanja agencije ter zunanjo evalvacijo agencije skladno z evropskimi standardi,
 • določa obvezne sestavine in daje soglasje k pogodbi iz drugega in tretjega odstavka 33.c člena tega zakona,
 • določi druge oblike in pogoje visokošolskega transnacionalnega izobraževanja,
 • spremlja evropske smernice in mednarodna načela na področju zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu,
 • sodeluje pri pripravi predloga finančnega načrta agencije in daje soglasje k načrtu dela ter poročilu o delu in poslovanju,
 • opravlja druge naloge v skladu s tem zakonom in ustanovitvenim aktom.

>> Vstop za člane sveta

Povezane vsebine