1. Domov
  2. /

Mednarodno sodelovanje

Z delovanjem v evropskih in mednarodnih mrežah in združenjih za kakovost (v vodsvenih organih in delovnih skupinah), mednarodnih projektih in bilateralnih partnerstvih agencija v slovenski visokošolski prostor prinaša sveža spoznanja in prakse. S tem prispeva h krepitvi kulture kakovosti in zagotavlja primerljivost slovenskega z evropskim visokošolskim prostorom.

Stran ureja: Maja Milas