1. Domov
  2. /

Izjava o ničelni toleranci do pritiskov

DATUM OBJAVE: 26. maja 2021

Svet NAKVIS je na svoji 164. seji 20. 5. 2021 sprejel Izjavo o ničelni toleranci do pritiskov na člane sveta, uslužbence in strokovnjake NAKVIS:

Svet NAKVIS se zavzema za ničelno toleranco do vsakršnih pritiskov oziroma poskusov vplivanja na člane sveta, uslužbence ali domače in tuje strokovnjake NAKVIS, ki sodelujejo v akreditacijskih in evalvacijskih postopkih, ki jih vodi NAKVIS. Agencija na začetku vsake seje sveta NAKVIS preveri, ali je prišlo do morebitnih poskusov vplivanja na člane sveta, uslužbence ali domače in tuje strokovnjake NAKVIS.

Strokovnjakom NAKVIS, pa tudi vlagateljem in drugim zainteresiranim sporočamo, da se bo z namenom zaščite neodvisnosti strokovnjakov ter ohranjanja integritete samih postopkov, NAKVIS v primeru poskusa nedovoljenega vplivanja ali pritiskov na strokovnjake še naprej z vso resnostjo in odgovornostjo odzvala in ukrepala.

Zato strokovnjake, kateri igrajo ključno vlogo v akreditacijskih in evalvacijskih postopkih NAKVIS, pozivamo, naj bodo občutljivi na poskuse nedovoljenih pritiskov nanje v zvezi s presojo in naj o morebitnih konkretnih primerih nedopustnih ravnanj takoj obvestijo strokovnega delavca NAKVIS, ki bo ustrezno, skladno s sprejetim notranjim protokolom NAKVIS, postopal naprej.

Ničelna toleranca do vsakršnih pritiskov na delo članov sveta, uslužbencev in strokovnjakov NAKVIS je predpogoj za zagotavljanje zaupanja vseh sodelujočih v postopke NAKVIS.

           dr. Peter Purg
Predsednik Sveta NAKVIS

Izjava o ničelni toleranci