Register strokovnjakov

Svet agencije v akreditacijskih in evalvacijskih postopkih imenuje skupine najmanj treh strokovnjakov, od katerih je vsaj en član študent in vsaj en član tuji strokovnjak. Strokovnjaki delujejo po načelih strokovnosti, nepristranskosti in zakonitosti.

Na podlagi dokumentacije v postopku in obiska visokošolskega zavoda ali višje strokovne šole skupina strokovnjakov opravi presojo in napiše poročilo. Ključno za svet agencije je, da si od skupine strokovnjakov pridobi nepristransko, enotno in nedvoumno strokovno mnenje o izpolnjevanju standardov kakovosti po posameznih področjih presoje.

Agencija vodi register domačih strokovnjakov, zanje organizira periodična izobraževanja in posvete ter sodeluje s tujimi agencijami za kakovost oziroma strokovnjaki iz tujine.

Postopek vpisa v register strokovnjakovPrijava za vpis v register strokovnjakovPrijava kandidata študenta za vpis v register strokovnjakov

Merila za uvrstitev v register strokovnjakov so objavljena tukaj.


Usposabljanja za strokovnjake in drugi dogodki

(November, 2023)

Key findings from the OECD-EC Micro-credential Implementation Project (Shizuka Kato, Rosa Gyorfi, OECD)

Approaches to Quality Assurance of Micro-credentials (IMINQA project) (Anna Gover, ENQA)

The Future of Micro-credentials: Is Small Really Beautiful? (Mark Brown, Dublin City University, National institute for digital learning)

Oblikovanje sistema kakovosti mikrodokazil (Gregor Rebernik, Nataša Kramar, NAKVIS)

(Januar, 2023)

Usposabljanje strokovnjakov NAKVIS (Klemen Šubic)

Ugotovitve ob izkušnjah pri presojah (Martina Mravlja)

(November, 2022)

Izobraževanje kandidatov za vpis v register – 1. dan (Klemen Šubic, Anita Kajtezović)

Izobraževanje kandidatov za vpis v register – 2. dan (Klemen Šubic)

Ugotovitve ob izkušnjah pri presojah in uporaba vodnika po presojah (Martina Mravlja)

(April, 2021)

NAKVIS 2021 – 2025 (dr. Franci Demšar)

Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Tatjana Debevec)

Merila za mednarodno sodelovanje (Klemen Šubic)

(November, 2019)

NAKVIS: Kje smo, kako naprej? (dr. Franci Demšar)

Reakreditacija visokošolskih zavodov (AZVO) (mr.sc. Sandra Bezjak, AZVO)

Visokošolsko izobraževanje in zagotavljanje kakovosti (Severni Ciper) (dr. Olgun Çiçek, YÖDAK )

(Maj, 2018)

Analiza poročil skupin strokovnjakov za visokošolske zavode (mag. Jernej Širok)

Analiza poročil skupin strokovnjakov za višje strokovne šole (mag. Jernej Širok)

Merila za strokovnjake (Tatjana Debevec, mag. Jernej Širok)

Merila za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol (Gregor Rebernik, Maja Milas)

Merila za mednarodno sodelovanje pri visokošolskem sodelovanju (Klemen Šubic)

Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo (Tatjana Debevec)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-K) (Barbara Zupančič Kočar)


Predloge in navodila za pisanje poročil

1. Prva akreditacija visokošolskega zavoda

2. Ugotovitveno poročilo in poročilo o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda

3. Prva akreditacija študijskega programa

4. Zunanja evalvacija študijskega programa

5. Zunanja evalvacija višje strokovne šole

6. Vzorčna evalvacija študijskega programa


Predloge in navodila za pisanje poročil (angleško)

1. Initial accreditation of a higher education institution

2. Re-accreditation of a higher education institution

3. Accreditation of a study programme

4. External evaluation of study programme

5. External evaluation of higher vocational college

6. Sample evaluation of study programme