1. Domov
  2. /
  3. Akreditacije in evalvacije v visokem šolstvu
  4. /

Shema postopka akreditacije

Iz sheme postopka akreditacije so razvidni vsi predvideni udeleženci v akreditacijskem postopku ter njihova vloga na različnih stopnjah postopka.

Shema postopka akreditacije

Shema postopka akreditacije