1. Domov
  2. /

Akt o spremembah in dopolnitvah Meril za strokovnjake

DATUM OBJAVE: 14. junija 2022

V Uradnem listu št. 74/2022 oz. 79/2022 (popr.) je bil objavljen Akt o spremembah in dopolnitvah Meril za strokovnjake Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, ki ga je svet NAKVIS po tretji obravnavi sprejel na svoji 176. seji.

Akt je v veljavo stopil 15. dan po objavi v Uradnem listu, torej 11. 6. 2022.

Merila za strokovnjake NAKVIS (Čistopis)

Akt o spremembah in dopolnitvah Meril za strokovnjake NAKVIS

Popravek Akta o spremembah in dopolnitvah Meril za strokovnjake NAKVIS