1. Domov
  2. /

Na obisku predstavniki hrvaške agencije AZVO

DATUM OBJAVE: 18. februarja 2019

V prostorih Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) je 14. 2. 2019 potekalo srečanje predstavnikov NAKVIS in predstavnikov Hrvaške agencije za znanost in visoko izobraževanje (AZVO) z namenom poglobitve medsebojnega sodelovanja obeh agencij.

Ključne teme srečanja so bile predstavitev delovanja NAKVIS in AZVO, medsebojna izmenjava strokovnjakov in skupen pogovor predstavnikov obeh agencij o nadaljnjem medsebojnem sodelovanju.