1. Domov
  2. /

Na posvetu strokovnjakov NAKVIS o izzivih pri delu in priložnostih za naprej

DATUM OBJAVE: 13. novembra 2019

Na posvetu strokovnjakov NAKVIS, ki je v organizaciji agencije potekal 12. 11. 2019, so bili glavna tema razprave izzivi, s katerim se strokovnjaki soočajo pri svojem delu, panelni del pa so dopolnjevale predstavitve delovanja NAKVIS, hrvaške agencije AZVO in ciprske agencije YÖDAK.

Posvet strokovnjakov je z uvodnim pozdravom odprl direktor NAKVIS dr. Franci Demšar, nadaljevala pa ga je pomočnica ravnateljice Agencije za znanost in visokošolsko izobraževanje (AZVO) mr.sc. Sandra Bezjak, ki je predstavila delovanje hrvaške agencije. Poudarek predstavitve je bil na postopkih, ki jih izvaja agencija, izboru in usposabljanju strokovnjakov ter prenovi standardov kakovosti.  Direktor NAKVIS dr. Franci Demšar je v svoji predstavitvi navzoče seznanil s ključnimi prelomnicami v delovanju NAKVIS, kritičnimi točkami v postopkih, obenem pa orisal tudi razvojne načrte agencije za naprej. Kot poseben gost NAKVIS je na posvetu sodeloval tudi predstavnik ciprske agencije (severni Ciper) YÖDAK prof. dr. Olgun Çiçek, ki je predstavil delovanje tamkajšnje agencije in njihov visokošolski sistem.

Posvet se je nadaljeval s panelno razpravo o presojanjih po standardih kakovosti, v kateri so sodelovali prof. dr. Peter Purg, predsednik sveta NAKVIS, prof. dr. Tadej Tuma, strokovnjak NAKVIS, prof. dr. Marinka Drobnič Košorok, strokovnjakinja NAKVIS, razpravo pa sta moderirala sodelavca NAKVIS – Jožica Kramar, vodja sektorja za kakovost in Klemen Šubic, vodja sektorja za analize, mednarodno sodelovanje in informatizacijo. Teme razprave so se vrtele okoli pričakovanj sveta agencije, predvsem pa glavnih izzivov, s katerimi se strokovnjaki soočajo pri svojem delu, pri čemer so se sodelujoči osredotočili predvsem na problematiko presojanja študija na daljavo in prilagajanje izvedbe izrednega študija.

PPT predstavitve predavanj:

dr. Franci Demšar (NAKVIS)

mr.sc. Sandra Bezjak (AZVO)

dr. Olgun Çiçek (YÖDAK )