1. Domov
  2. /

Spletni posvet o kakovosti v visokem šolstvu: Oblikovanje univerz prihodnosti

DATUM OBJAVE: 10. novembra 2020

Nastanek zvez evropskih univerz prinaša obilo novosti na področju presojanja in zagotavljanja kakovosti. S to aktualno temo so se ukvarjali tudi gostje posveta o kakovosti v organizaciji NAKVIS, ki je potekal 5. 11. 2020, in ga je prek spleta spremljalo več kot 100 udeležencev.

Posvet je z uvodnim pozdravom odprl direktor NAKVIS dr. Franci Demšar. Axel Aearden (NVAO) in Klemen Šubic (NAKVIS) sta predstavila projekt EUniQ – evropski projekt za razvijanje evropskega pristopa za celovito zagotavljanje kakovosti za evropske univerzitetne mreže. Sledila je panelna razprava, ki jo je vodila dr. Manja Klemenčič (Univerza Harvard), in kjer so predstavniki različnih univerzitetnih zvez predstavili ključne dejavnosti znotraj vzpostavljenih partnerskih mrež, pri čemer je predstavitve dodatno nadgradila tudi odprta diskusija z udeleženci posveta. Predstavitve vseh predavateljev so dostopne v nadaljevanju.


Predstavitev projekta EUniQ:


Panelna razprava – Nove evropske univerzitetne zveze:


Leto 2020 pa je za NAKVIS pomembno tudi zaradi dejstva, da agencija letos praznuje deseto obletnico svojega nastanka. V ta namen in v kontekstu obravnavane teme zvez evropskih univerz je NAKVIS izdal tudi jubilejni zbornik, ki poleg razprav za mednarodno konferenco ponuja tudi vpogled v zgodovino NAKVIS in zunanjega presojanja kakovosti v Sloveniji nasploh.

Deseta obletnica NAKVIS: Zbornik razprav o zvezah evropskih univerz – univerzah prihodnosti