1. Domov
  2. /

Sporazum o nadaljnjem sodelovanju z moldavsko agencijo ANACEC

DATUM OBJAVE: 1. februarja 2023

Med 24. in 26. januarjem je agencijo v okviru izmenjave osebja agencij (projekt IMINQA) obiskala predstavnica moldavske agencije za kakovost ANACEC. Zaposleni NAKVIS so moldavski kolegici predstavili organizacijo dela na agenciji, proces prehoda na institucionalno presojo in prenovljene postopke, proces digitalizacije agencije, proces samoevalvacije in priprav na presojo evropske organizacije ENQA. Poseben poudarek je bil namenjen predaji dobrih praks, ki bodo moldavski agenciji pri trenutni prenovi sistema za zagotavljanje kakovosti. Ob koncu obiska sta agenciji prav tako podpisali sporazum o nadaljnjem sodelovanju, ki bo služil kot temelj za skupne projekte v prihodnosti.