1. Domov
  2. /

Elektronsko vročanje dokumentov v postopkih

DATUM OBJAVE: 18. decembra 2020

Dne 11. 12. 2020 je začel veljati Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni Covid-19 v upravnih zadevah, s katerim je Vlada RS določila začasne ukrepe za zavarovanje položaja strank in omogočanja odločanja organov v upravnih postopkih.

Odlok med drugim omogoča, da se vročanje odločb, sklepov in drugih dokumentov lahko opravi tudi z vložitvijo v elektronski predal, ki ne ustreza varnostnim in tehničnim pogojem za varni elektronski predal po Zakonu o splošnem upravnem postopku in Uredbi o upravnem poslovanju. Tovrstne vročitve se lahko opravijo pod pogojem, da bodo naslovniki s tem soglašali.

Na podlagi navedenega bo agencija v akreditacijskih in evalvacijskih postopkih v času veljavnosti odloka odločbe, sklepe in druge dokumente, ob soglasju naslovnika, vročala po elektronski poti na elektronski naslov, ki je naveden v vlogi.