1. Domov
  2. /

eNakvis: Obrazec za sporočanje interventnih sprememb za leto 2019/2020 je na voljo

DATUM OBJAVE: 30. aprila 2020

NA NAKVIS SMO SKLADNO Z DOLOČILI INTERVENTNEGA ZAKONA (ZIUZEOP), KI VISOKOŠOLSKIM ZAVODOM DOVOLJUJE SPREJEM DOLOČENIH OBVEZNIH SESTAVIN ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020, PRIPRAVILI OBRAZEC ZA ODDAJO OMENJENIH SPREMEMB ZNOTRAJ INFORMACIJSKEGA SISTEMA ENAKVIS, KI SMO GA TUDI SICER IZDATNO POSODOBILI. PODROBNOSTI V NADALJEVANJU.

Obveščamo vas, da je bila nadgradnja eNakvis dne 24. 4. 2020, uspešno izvedena. Ker se je eNakvis prenovil tudi vizualno, smo za vas posodobili navodila, ki ji najdete na naši spletni strani na povezavi. Nadgradnja sistema eNakvis tako zaobjema posodobitev, povezano z vnosom interventnih sprememb za leto 2019/2020, ter splošno vizualno in funkcionalno nadgradnjo uporabniškega vmesnika.

Pojasnila v zvezi z obrazcem za sporočanje interventnih sprememb za leto 2019/2020 (KLIK ZA VEČ)

Sprejem interventnega zakona (48. in 49. člen Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo – ZIUZEOP) posega tudi na področje visokega šolstva. Določbe ZIUZEOP visokošolskim zavodom omogočajo spreminjanje posameznih obveznih sestavin študijskih programov že za leto 2019/2020, zato smo nekoliko spremenili načrte in se takoj lotili izdelave novega obrazca »Intervencijske spremembe ŠP«. Obrazec vam je na voljo že danes, vendar pa lahko spremembe sporočate (oddate) po 1.5.2020.


Navodila za izpolnjevanja obrazca za interventne spremembe študijskih programov

Za začetek izpolnjevanja vlagatelj v eNakvisu izbere nov proces »Interventna sprememba študijskega programa«. V akciji »Interventna sprememba« vlagatelj vnese kratko pojasnilo spremembe in priloži sklep senata. Iz priloženih sklepov (v doc. ali pdf. formatu) mora biti jasno razvidno:

  • kateri študijski programi se spreminjajo (ime, vrsta, stopnja; če gre za univerzo, tudi na katerih članicah se študijski program izvaja),
  • jasen opis sprememb obveznih sestavin študijskega programa (skladno z določbami 48. člena interventnega zakona),
  • veljavnost omenjenih sprememb (za študijsko leto 2019/2020).

V naslednji akciji »Vlaganje vloge«, vlagatelj vlogo digitalno podpiše in odda s klikom na »Potrdi«. Vlagatelj lahko z eno vlogo sporoči spremembo več programov, ni potrebno oddajati vlog za vsak študijski program posebej.

Ključne informacije o nadgradnji informacijskega sistema eNakvis (KLIK ZA VEČ)

Glavne novosti, poleg spremenjene vizualne podobe, iz uporabniškega vidika so: možnost elektronskega dopolnjevanja vloge, možnost pisanja internih komentarjev po posameznih sklopih (npr. med univerzo in članico), izpis imena strokovnega sodelavca, kateremu je bila dodeljena vloga, izpis dejanske oddaje vloge, vzpostavitev logičnih povezav (če se npr. izbere program druge stopnje, potem se avtomatsko ponastavijo vrednosti EOVK, SOK in EOK), itd.

Hkrati z nadgradnjo smo do danes uspeli vsebinsko prenoviti tudi naslednje obrazce:

  • Akreditacija ŠP
  • Spremembe ŠP
  • Evalvacija ŠP ter
  • nov obrazec Intervencijske spremembe ŠP

V naslednjih dneh bomo prenovili še obrazca za prvo akreditacijo VZ in podaljšanje akreditacije VZ ter obrazca za akreditacijo MSŠP in evalvacijo MSŠP. O dodatno prenovljenih obrazcih boste sproti obveščeni.   

Pomembno je vedeti, da je eNakvis z omenjeno nadgradnjo polno operativen. To pomeni, da lahko visokošolski zavodi nemoteno uporabljate vse njegove funkcionalnosti ne glede na to, ali so prenovljeni obrazci že na voljo ali ne. Potrudili se bomo, da jih zagotovimo v najkrajšem možnem času, vsekakor pa do konca naslednjega tedna. V kolikor bi se kateri visokošolski zavod vseeno odločili izpolnjevati vlogo v obrazcu, ki še ni bil prenovljen, bomo na agenciji poskrbeli, da bo vsebina ustrezno prenešena v nov obrazec takoj, ko bo na voljo.

V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo po elektronski poti na naslov: enakvis@nakvis.si .

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas pozdravljamo!