1. Domov
  2. /

Izjava NAKVIS glede PKP6 – 56. in 57. člen

DATUM OBJAVE: 2. decembra 2020

Zaradi nekaterih nasprotujočih si izjav in podatkov v medijih na tem mestu objavljamo enotno izjavo NAKVIS (z dne 22.11.2020), ki izkazuje, da člani Sveta NAKVIS niso sodelovali pri nastajanju Predloga zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19, natančneje pri obeh členih, ki zadevata izenačevanje splošne in poklicne mature ter preverjanje izpolnjevanja pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda iz prvega in drugega odstavka 14. člena Zakona o visokem šolstvu šele pri drugem podaljšanju akreditacije.

Izjava NAKVIS glede PKP6 – 56. in 57. člen