1. Domov
  2. /

NAKVIS in preprečevanje spolnega nadlegovanja na visokošolskih zavodih

DATUM OBJAVE: 8. marca 2021

Svet agencije je na svoji 159. seji obravnaval tudi aktualno problematiko spolnega in drugega nadlegovanja v visokošolskem prostoru. Ugotovljeno je bilo, da znotraj Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov že obstaja formalna podlaga za presojo mehanizmov za prepoznavanje in preprečevanje diskriminacije ranljivih skupin študentov ter diskriminacije na podlagi osebnih okoliščin in prepričanj študentov  (t.j. tudi mehanizmov za prepoznavanje in preprečevanje spolnega in drugega nadlegovanja), vloga NAKVIS pa je, da te mehanizme znotraj posameznih dosledno preverja in tako izvršuje svojo preventivno vlogo

Obenem je bilo ugotovljeno tudi, da bo potrebno v Merilih za akreditacijo določiti tudi formalno podlago za presojo ustreznih mehanizmov za prepoznavanje in preprečevanje spolnega nadlegovanja drugih skupin, udeleženih v visokošolski proces (visokošolski učitelji, zaposleni v strokovnih službah,…).

Tudi na NAKVIS  bo v naslednjih mesecih potekala potrebna posodobitev Pravilnika o varovanju dostojanstva zaposlenih in zaščiti prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih ali neetičnih ravnanj iz leta 2014.