1. Domov
  2. /

NAKVIS še za 5 let podaljšan vpis v EQAR

DATUM OBJAVE: 15. aprila 2019

Podaljšanje vpisa v EQAR je bil poleg podaljšanje članstva v ENQA eden glavnih strateških ciljev NAKVIS in pomeni potrditev, da agencija deluje v skladu z evropski standardi kakovosti, s svojim delovanjem pa te standarde prenaša tudi v slovenski visokošolski prostor.

EQAR logo

Odbor EQAR (Evropski register zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu)  je sprejel odločitev, da NAKVIS deluje v skladu s Standardi in smernicami za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru (ESG), agenciji pa vpis v register podaljšal do 31. 10. 2023. S tem je NAKVIS za nadaljnjih 5 let uspelo podaljšati tako članstvo v ENQA (Evropsko združenje za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu) kot tudi EQAR, kar nas postavlja enakovredno ob bok priznanim evropskim agencijam za kakovost v visokem šolstvu.

»Z velikim zadovoljstvom smo sprejeli novico o obnovi vpisa v EQAR, ki skupaj s podaljšanjem članstva v ENQA pomeni pomembno potrditev, da NAKVIS po eni strani zastopa in udejanja evropske vrednote zagotavljanja kakovosti, po drugi strani pa jih s svojim delovanjem prenaša tudi v slovenski visokošolski prostor. Članstvo v omenjenih mednarodnih združenjih je za NAKVIS ključnega strateškega pomena, saj agenciji omogoča, da spremlja razvoj in napredek pri razvoju sistemov zagotavljanja kakovosti in enakovredno sodeluje z ostalimi zaupanja vrednimi agencijami v evropskem visokošolskem prostoru,« je povedal direktor agencije dr. Franci Demšar.

Vse agencije, ki želijo biti članice EQAR, morajo biti zunanje evalvirane s strani neodvisnih mednarodnih strokovnjakov, odbor EQAR pa na podlagi prejete dokumentacije, sprejme odločitev o nadaljnjem vpisu v register (v priponki). NAKVIS je tako skozi lastne samoevalvacijske postopke kot tudi skozi opravljeno zunanjo evalvacijo dokazal, da skrbi za nenehen razvoj in izboljševanje svojega delovanja. Priporočila, ki sta jih podala odbora EQAR in ENQA, in jih bo agencija dosledno upoštevala, so tako spodbuda in motiv za uspešno delovanje tudi v prihodnje. Agencija je sicer v register EQAR vpisana od oktobra 2013, članica ENQA pa je od marca 2015.

Odločitev o vpisu v EQAR (2019)