1. Domov
  2. /

Akt o spremembah in dopolnitvah Meril za akreditacijo

DATUM OBJAVE: 2. junija 2020

V Uradnem listu št. 78/2020 je bil objavljen Akt o spremembah in dopolnitvah Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, ki je začel veljati 1. 6. 2020.

Spremembe se nanašajo na Evro-sredozemsko univerzo (EMUNI). Slednja je bila ustanovljena z 10.a členom Zakona o visokem šolstvu kot univerza oziroma kot zveza univerz in kot taka uživa poseben status. Da bi EMUNI lahko akreditiral in izvajal lastne študijske programe, je bilo potrebno postopek opredeliti v Merilih za akreditacijo in zunanjo evalvacijo študijskih programov in visokošolskih zavodov.

Ta in ostali aktualni predpisi agencije so objavljeni tudi na podstrani Akti in zakonodaja.