1. Domov
  2. /

Akt o spremembah in dopolnitvah Minimalnih standardov za izvolitev v naziv

DATUM OBJAVE: 19. oktobra 2021

V Uradnem listu št. 163/2021 je bil objavljen Akt o spremembah in dopolnitvah Minimalnih standardov za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih.

Svet agencije je na svoji 163. seji 15. 4. 2021 prvič obravnaval osnutek sprememb predpisa. Osnutek predloga sprememb je bil nato poslan visokošolskim deležnikom v pripombe. Ob upoštevanju prejetih pripomb smo na agenciji pripravili drugi osnutek predpisa, ki ga je svet obravnaval na svoji 165. seji 17. 6. 2021. Dopolnjen osnutek predpisa je bil nato javno objavljen na spletni strani agencije. Ob upoštevanju vseh prejetih pripomb je bil pripravljen tretji osnutek predpisa, ki ga je svet agencije obravnaval in sprejel na svoji 167. seji 30. 9. 2021.

Akt začne vejati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (30. 10. 2021), uporablja pa se od 1. 1. 2025, razen določb novega tretjega odstavka 25. člena, spremenjenega tretjega odstavka 28. člena in spremenjenega drugega odstavka 34. člena, ki veljajo že za kandidate, ki vložijo vlogo za izvolitev v naziv v letih 2021 in 2022. Visokošolski zavodi morajo svoja merila za izvolitev v naziv uskladiti v skladu s temi spremembami do 1. 1. 2024.