1. Domov
  2. /

Spremembi Meril za akreditacijo in Meril za mednarodno sodelovanje

DATUM OBJAVE: 8. marca 2023

V Uradnem listu št. 23/2023 sta bila 22.2.2023 objavljena Akt o spremembah in dopolnitvah Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov ter Akt o spremembah in dopolnitvah Meril za mednarodno sodelovanje pri visokošolskem izobraževanju. Akta stopita v veljavo 9. 3. 2023.

Akt o spremembah in dopolnitvah Meril za akreditacijo Akt o spremembah in dopolnitvah Meril za mednarodno sodelovanje