1. Domov
  2. /

Dopolnjen vodnik po zunanjih presojah NAKVIS

DATUM OBJAVE: 14. oktobra 2021

Spoštovani,

objavljamo dopolnjen osnutek vodnika po presojah. Pri nastajanju besedila so bili upoštevani izsledki sistemskih in tematskih analiz agencije o akreditacijah, evalvacijah ter samoevalvacijah visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol; izsledki, pridobljeni pri sprotnem proučevanju pripomb udeležencev v postopkih, predvsem pa poročil skupin strokovnjakov v skladu z ZViS 2016 in po njem sprejetih merilih agencije; pa tudi ugotovitve in priporočila udeležencev posvetov s strokovnjaki, visokošolskimi učitelji, znanstveniki s področja visokošolske didaktike in raziskovanja znanosti ter predstavniki drugih deležnikov jeseni 2020.

Prvi osnutek vodnika je agencija objavila na svoji spletni strani na začetku leta 2021. Do jeseni tega leta je zbirala pripombe različnih deležnikov na posebnih sestankih in po pisni poti. Dopolnila ga je z:

1. novima poglavjema o:

  • zunanji evalvaciji višjih strokovnih šol – tematiko je predstavila na izobraževanjih višješolcev 10. junija in 12. oktobra 2021;
  • vlogah udeležencev v akreditacijskih in evalvacijskih postopkih;

2. usmeritvami za presojo interdisciplinarnih študijskih programov druge stopnje; 15. 4. 2021 jih je na svoji 163. seji sprejel svet agencije;

3. predlogi strokovnjakov in predstavnikov visokošolskih zavodov za presojo:

  • opreme za izvajanje visokošolske dejavnosti;
  • sestave in vsebine ter načrta izvajanja študijskega programa pri akreditaciji študijskega programa;
  • izvajanja študija pri evalvaciji študijskega programa;

4. predlogi strokovnih delavcev agencije za presojo:

  • praktičnega izobraževanja in kadrov pri podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda.

Končna različica vodnika bo še naprej nastajala skupaj z vami, zato vas vabimo, da nam  pošljete svoje pripombe, predloge, pomisleke in podobno k dopolnjenemu osnutku. Zbirali jih bomo do konca leta 2021; pošljite jih po elektronski poti na naslov: Jernej.Sirok@nakvis.si.

Zbrane pripombe bomo proučili in jih obravnavali skupaj predvidoma v prvi polovici leta 2022, ko načrtujemo posvete in delavnice, povezane z vodnikom.

Lep pozdrav.

Tatjana Debevec

Vodnik po zunanjih presojah NAKVIS (Dopolnjen osnutek)