1. Domov
  2. /

Dr. Boris Dular je novi predsednik sveta NAKVIS

DATUM OBJAVE: 27. januarja 2022

Dr. Boris Dular je novi predsednik sveta Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu, novi namestnik predsednika je postal dr. Ivan Svetlik. Dr. Dular, ki je bil do zdaj namestnik predsednika sveta, je na svoji funkciji nadomestil dosedanjega predsednika sveta dr. Petra Purga.

Člani sveta Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) so dr. Borisa Dularja, ki je bil v svet NAKVIS imenovan s strani reprezentativnega združenja delodajalcev, na seji 20. 1. 2022 izvolili za predsednika sveta. Novi namestnik predsednika sveta je postal dr. Ivan Svetlik, imenovan s strani Rektorske konference RS.

Na tej povezavi si lahko ogledate celotno sestavo sveta, naloge sveta, poslovnik sveta, sklepe sveta in druge informacije, povezane z delovanjem organa.