1. Domov
  2. /

Dr. Peter Purg novi predsednik sveta NAKVIS

DATUM OBJAVE: 29. aprila 2019

Dr. Peter Purg je novi predsednik sveta Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu, novi namestnik predsednika je postal dr. Boris Dular. Dr. Purg in dr. Dular sta na funkcijah nasledila dr. Franca Čuša in dr. Aleša Rotarja, katerima se je mandat v svetu iztekel.

Člani sveta Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) so dr. Petra Purga, ki je bil v svet NAKVIS imenovan s strani Rektorske konference RS, na seji 18. 4. 2019 izvolili za predsednika za mandatno obdobje treh let. Novi namestnik predsednika sveta je postal dr. Boris Dular, ki je sicer novi član sveta, imenovan s strani reprezentativnega združenja delodajalcev.

Dr. Purg, izredni profesor na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici, je v svojem nagovoru svetu poudaril, da si bo pri vodenju prizadeval za udejanjanje poslanstva, vizije in vrednot agencije v skladu s Standardi in smernicami za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru, pri vodenju sej pa bo spoštoval kulturo dialoga. V svet agencije bo skušal pritegniti vsa pomembna znanja, prisotna v visokošolskem prostoru, pri čemer je novi predsednik prepričan, da mora svet pri sprejemanju svojih odločitev etično in moralno nesporno stati na strani akademske kakovosti v najširšem smislu.

Na aprilski seji sta nova člana sveta poleg novega namestnika predsednika postala tudi dr. Marjan Mernik in dr. Ivan Svetlik, ki sta bila v svet NAKVIS imenovana s strani Rektorske konference RS.

Na tej povezavi si lahko ogledate celotno sestavo sveta, naloge sveta, poslovnik sveta, sklepe sveta in druge informacije, povezane z delovanjem organa.