1. Domov
  2. /

Izhodišča NAKVIS za spremembe študijskih programov

DATUM OBJAVE: 24. februarja 2022

Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu je pripravila izhodišča, ki določajo dopustnost sprememb študijskih programov oziroma postavljajo ločnico, v katerih primerih spremembe še ne pomenijo nastanka novega študijskega programa.

Spreminjanje obveznih sestavin študijskih programov je v pristojnosti visokošolskih zavodov, ti pa naj ne bi bistveno spreminjali ciljev, kompetenc in učnih izidov akreditiranih študijskih programov. Spremembe tudi niso namenjene preoblikovanju študijskega programa v drugo vrsto in dodajanju novih študijskih smeri, ki ne sledijo splošnim ciljem in kompetencam ali pomenijo širjenje vsebinskega področja po Klasius-P-16.

V primeru uvajanja novih študijskih smeri mora z izjemo nekaterih študijskih področij (npr. študij jezika ali instrumenta) najmanj tretjina predmetov ostati skupna za vse smeri študijskega programa.

Dopis o izhodiščih za spreminjanje študijskih programov, ki bo posredovan tudi na vse visokošolske zavode, si lahko preberete spodaj.

Izhodišča za spremembe študijskih programov – dopis