1. Domov
  2. /

Javna objava: Osnutek Samoevalvacijskega poročila agencije (2020 – 2022)

DATUM OBJAVE: 28. oktobra 2022

Spoštovani,

Agencija je pripravila osnutek Samoevalvacijskega poročila agencije za obdobje 2020 – 2022. Samoevalvacijsko poročilo je pripravljeno kot podlaga za tretjo zunanjo presojo skupine strokovnjakov Evropskega združenja agencij za kakovost v visokem šolstvu (ENQA). Pri pripravi samoevalvacijskega poročila so sodelovali zaposleni, člani sveta agencije in predstavniki zunanjih deležnikov.

Vljudno vabljeni, da si dokument preberete. Morebitne predloge in pripombe lahko podate na elektronski naslov: info@nakvis.si. Rok za oddajo pripomb je petek, 4. 11. 2022.

Hvala in lep pozdrav,
NAKVIS

Osnutek Samoevalvacijskega poročila agencije