1. Domov
  2. /

Konec elektronskega vročanja dokumentov v postopkih

DATUM OBJAVE: 16. junija 2021

Dne 15. 6. je s prenehanjem epidemije prenehal veljati tudi Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah, ki je omogočal elektronsko vročanje dokumentov v upravnem postopku.

Od 16. 6. 2021 se tako glede vročanja dokumentov ponovno uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku. Vse odločbe, sklepe in druge dokumente, od vročitve katerih začne teči rok, je tako treba od 16. 6. 2021 dalje ponovno vročati osebno v skladu s 87. členom ZUP.

Vročanje odločb, sklepov in drugih dokumentov, od vročitve katerih začne teči rok, se po elektronski poti od navedenega dne dalje v skladu z ZUP ponovno opravlja le v varni elektronski predal naslovnika.